Revisionsfirmaet Tommy Larsen (herefter ’’vi’’, ’’os’’ eller ’’vores’’) har krav om at beskytte vores kunders, samarbejdspartneres, medarbejderes og leverandørers personlige oplysninger i forhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Vi anser os selv som dataansvarlig når der behandles personoplysninger i forbindelse med erklæringsydelser, regnskabsmæssige opgaver samt konsulent- og rådgivningsydelser m.v., hvor vi bestemmer væsentlige delformål med behandlingen samt hjælpemidlerne til at udføre disse opgaver. 

I forbindelse med levering af vores rådgivningsydelser m.v. behandler vi personoplysninger. Behandlingen vil i nogle tilfælde ske efter kundens instruks og vegne. I sådanne tilfælde vil Revisionsfirmaet Tommy Larsen anses som databehandler, og der vil derfor indgå en skriftlig databehandleraftale med kunden. Denne aftale vil indeholde instruks samt vilkår for Revisionsfirmaet Tommy Larsens behandling af personoplysninger.

Vores databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om hvordan vi behandler personoplysninger som dataansvarlig. 

I forbindelse med vores kundesamarbejde indsamles og behandles der nødvendige oplysninger. Der indsamles kun de nødvendige oplysninger som vi har brug for, for at opfylde vores forpligtelser i de indgåede kundeaftaler. 

2.1. Oplysninger vi indsamler

De typiske oplysninger vi indsamler på vores kunder og reelle ejere indebærer de almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse. 

I forbindelse med etablering af nye kunderelationer vil der ligeledes indhentes oplysninger af kunden og de reelle ejere i form af sundhedskort samt kørekort eller pas.

2.1.1. Formålet med indsamling af disse oplysninger

For at vi kan fuldføre vores opgaver benyttes personoplysningerne til at opfylde vores kundeaftaler såsom at fakturere, levere tjenesteydelserne og for at dokumentere vores udførte arbejde. 

Endvidere er det nødvendigt at vi behandler disse oplysninger, for at kunne forfølge de legitime interesser i virksomhedens administration og ydelser. Disse indebærer følgende

  • Kundesamarbejder
  • Udvikling, herunder tilpasning, af vores tjenesteydelser

Vi følger lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering, i forbindelse med hvidvaskloven. Derfor behandler vi personoplysninger, herunder sundhedskort samt kørekort eller pas, i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedure.

Dette er nødvendigt for at vi kan overholde de forpligtelser vi er pålagt. 

 

I forbindelse med at udføre vores tjenesteydelser indsamler vi personoplysninger om vores kunder og reelle ejere. Dette omhandler typisk de almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse.  Endvidere indsamler vi mere følsomme personoplysninger fra sundhedskort og kørekort eller pas. 

I forbindelse med indsamling og opbevaring af ovenstående personoplysninger, afgives der erklæring med sikkerhed. Dette anses for et værende krav i revisorloven og generelt god revisionsskik. 

I forbindelse med vores indhentede data sikrer vi beskyttelse heraf. Det indebærer kundeoplysninger, personoplysninger og i øvrigt data, i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR) samt kravene om tavshedspligt, jf. Revisorloven § 30. 

Som udgangspunkt indhenter vi oplysninger om vores kunder, kunders samarbejdspartnere samt tredjeparter såsom myndigheder og kreditgiver.

Som følge af lovgivning kan vi blive pålagt at videregive alle oplysninger til offentlige myndigheder eller tredjeparter. Dette kan opstå i forbindelse med kontrol af hvorvidt vi overholder de gældende lovgivninger samt reguleringer for revisorer, ved opfyldelse af vores indberetningspligt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) samt øvrige tilsyn. Vi afgiver dog ikke oplysningerne, medmindre vi forpligtes det. 

Vi sletter vores kunders personoplysninger når der ikke længere er et behov for dem. Dette gælder ligeledes opfyldelse af arkiv forpligtelser i de gældende regler for revisorer. 

Vi har dog en opbevaringspligt som indebærer, at oplysninger indhentet i forbindelse med kundekendskabsproceduren, skal opbevares i minimum 5 år efter ophør af kundesamarbejde, jf. Hvidvaskloven § 30, stk. 2. Dette indebærer ligeledes personoplysninger. 

I forbindelse med mistanke om hvidvask og/eller terrorfinansiering har den registrerede person ikke ret til indsigt i sine personoplysninger som behandles i forbindelse med en efterretning til SØIK.

Som registreret i vores arkiv, har du nogle rettigheder som vi skal imødekomme. Dette indebærer, at du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger vi behandler for dig. Du har ligeledes ret til at få forkerte, eller ufuldstændige, oplysninger rettet. 

Du kan kontakte os såfremt du ønsker at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, få dine personoplysninger slettet, gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller hvis du ønsker at udnytte din dataportabilitet. 

I tilfælde af, at du ønsker at klage over os, kan vores oplysninger under punkt 9 anvendes. Vi vil behandle din klage og bestræbe os efter at besvare den hurtigst muligt. 

Du har også mulighed og ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du mener vi ikke har overholdt dine rettigheder. 

Såfremt du ønsker at benytte dig af dine rettigheder eller du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

9.1. Dataansvarlig 

Revisionsfirmaet Tommy Larsen

Thorsgade 46, 8410 Rønde

87 74 03 50

info@revisorfirmaet.dk 

 

9.2. Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

dt@datatilsynet.dk 

Vi indsamler ikke personoplysninger fra vores hjemmeside, ej heller IP-adresser. Vi placerer endvidere kun cookies der anses som teknisk nødvendige. 

10.1. Cookies

Cookies er små tekstfiler som lagres på dine elektroniske apparater når du er tilsluttet en internetforbindelse. Formålet med cookies afhænger af hvilken kategori de ligger i. Hos Revisionsfirmaet Tommy Larsen har vi fravalgt cookies i forbindelse med tredjepart, markedsføring og statistik. Derimod benytter vi kun de teknisk nødvendige cookies som er obligatoriske hvad angår hjemmesidens funktionalitet. 

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsens cookieregler her og du finder bekendtgørelsen her

 

Vi vil løbende, og når nødvendigt, opdatere denne politik. 

Denne politik har versionsnummer 1.0 og er gældende fra 21/01-2022.